Soudní dvůr nedávno vydal rozhodující rozsudek, který se týká práv cestujících v letecké dopravě a konkrétně jejich práv v případě odepření nástupu na palubu. Rozsudek poskytuje důležitý výklad nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů.

Článek 4 odst. 3: Práva cestujících

Jedním z klíčových bodů rozhodnutí bylo výklad článku 4 odst. 3 uvedeného nařízení. Soudní dvůr jednoznačně uvedl, že provozující letecký dopravce, který předem informoval cestujícího, že jej proti jeho vůli nenechá nastoupit na palubu letu, na který má cestující potvrzenou rezervaci, musí uvedenému cestujícímu poskytnout náhradu škody. To platí i tehdy, když se cestující nepřihlásil k nástupu na palubu za podmínek stanovených v článku 3 odst. 2 tohoto nařízení.

Článek 5 odst. 1: Výjimka z Práva na Náhradu Škody

Dalším významným bodem bylo výklad článku 5 odst. 1, který stanoví výjimku z práva cestujících na náhradu škody v případě zrušení letu. Soudní dvůr zdůraznil, že toto ustanovení neupravuje situaci, kdy byl cestující informován alespoň dva týdny před plánovaným časem odletu, že jej provozující letecký dopravce odmítne přepravit proti jeho vůli. V takovém případě má cestující nárok na náhradu škody za odepření nástupu na palubu podle článku 4 tohoto nařízení.

Důležité Závěry

Soudní dvůr rozhodl tak, že provozující letecký dopravce, který předem informoval cestujícího, že jej proti jeho vůli nenechá nastoupit na palubu letu, na který má tento cestující potvrzenou rezervaci, musí uvedenému cestujícímu poskytnout náhradu škody, i když se tento cestující nepřihlásil k nástupu na palubu.

A zároveň toto ustanovení, které zavádí výjimku z práva cestujících na náhradu škody v případě zrušení letu, neupravuje situaci, kdy byl cestující informován alespoň dva týdny před plánovaným časem odletu, že jej provozující letecký dopravce odmítne přepravit proti jeho vůli, takže tento cestující musí mít nárok na náhradu škody za odepření nástupu na palubu podle článku 4 tohoto nařízení.

Rozsudek Soudního dvora nabízí jasný a důležitý výklad práv cestujících v letecké dopravě, zejména v situacích, kdy jim je odepřen nástup na palubu. Tento rozsudek posiluje práva cestujících a podporuje jejich ochranu v případě odepření nástupu na palubu. Je důležité, aby klienti znali svá práva a měli přístup k právní pomoci, pokud se ocitnou v obtížné situaci při cestování letecky.

Pokud máte další otázky ohledně tohoto rozsudku nebo jiných právních záležitostí týkajících se letecké dopravy, neváhejte se na nás obrátit. Naše advokátní kancelář je zde, aby vám poskytla odbornou pomoc a rady.