Dnešním tématem našeho právního blogu je rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2023, sp. zn. 25 Cdo 1999/2022 v případě sporu mezi nájemkyní a nájemcem ohledně škody způsobené poruchou vodovodního uzávěru. Soudní řízení, vedoucí k tomuto rozsudku, poskytuje zajímavý pohled na odpovědnost nájemce za škody v pronajatém bytě.

Případ: Žalobkyně (nájemkyně) a žalovaný (nájemce) byli hlavními účastníky sporu. Žalobkyně žalovala žalovaného o zaplacení částky 94.380 Kč s příslušenstvím za škodu způsobenou prasklým uzávěrem vody pod umyvadlem na toaletě v bytě, který oba obývali.

Chronologie sporu:

  1. Obvodní soud zamítl žalobu žalobkyně.
  2. Městský soud potvrdil rozhodnutí obvodního soudu.
  3. Nejvyšší soud zrušil obě předchozí rozhodnutí a vrátil věc k dalšímu projednání.

Důvod zrušení a nové rozhodnutí: Nejvyšší soud zdůvodnil, že odpovědnost nájemce za škodu vzniklou vadou vodovodního uzávěru závisí na konkrétních okolnostech. Zjistilo se, že uzávěr byl vadně namontován a porucha nebyla předvídatelná. Soud zdůraznil, že nájemce nese odpovědnost za běžnou údržbu, ale nemůže nést odpovědnost za závady, které nebyly předvídatelné nebo jsou způsobeny vadným zařízením.

Závěr: Rozhodnutí Nejvyššího soudu v tomto případě upřesnilo, kdy může být nájemce považován za odpovědného za škodu v bytě v důsledku poruchy. Je důležité rozlišovat mezi běžnou údržbou, která spadá do povinností nájemce, a vadami, které jsou mimo jeho kontrolu. To je v souladu s novým občanským zákoníkem a nařízením vlády o běžné údržbě a drobných opravách souvisejících s užíváním bytu.

Soudní rozhodnutí jsou klíčovým prvkem formování právních standardů a očekáváme, že toto rozhodnutí bude mít vliv na budoucí případy týkající se odpovědnosti nájemců za škody v pronajatých bytech. Případ také zdůrazňuje důležitost pečlivého prověření vad a jejich předvídatelnosti při posuzování odpovědnosti nájemce.

Poznámka: Tento článek má pouze informativní charakter a neposkytuje právní rady. Pro konkrétní situace se vždy poraďte s odborníkem na právo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *