Kryptoaktiva a zejména nařízení MiCA se staly nedílnou součástí aktuální diskuse o finanční regulaci. V červnu 2023 spatřila světlo světa dlouho očekávaná finální verze tohoto nařízení, které přináší komplexní rámec pro vydávání, nabízení a obchodování s kryptoaktivy. MiCA přináší jednotná pravidla pro poskytování služeb souvisejících s kryptoaktivy, což představuje zásadní změnu v regulačním prostředí.

Rozsáhlá definice kryptoaktiv v MiCA zahrnuje digitální formy hodnoty nebo práv, které jsou převáděny a ukládány elektronicky pomocí technologií jako je DLT. To zahrnuje široké spektrum aktiv, včetně stablecoinů a utility tokenů. MiCA tedy vstupuje do oblasti decentralizovaného finančního systému s cílem zajistit ochranu investorů a transparentnost trhu.

Nařízení MiCA zavádí principy finanční regulace, které odrážejí standardy MiFID II, a stanoví požadavky na povolovací režim, dohled a ochranu zákazníků. Tímto způsobem MiCA zavádí revoluční změny do oblasti kryptoaktivního trhu.

Katalog služeb souvisejících s kryptoaktivy v MiCA reflektuje kategorie investičních služeb definované v MiFID II, zahrnující služby jako úschovu a správu kryptoaktiv, provozování kryptoburz, směnu kryptoaktiv za fiat měnu nebo jiné kryptoaktiva, poskytování poradenství a portfolio management. Tyto služby musí splňovat stanovené požadavky MiCA.

MiCA také definuje nové požadavky pro poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy, včetně specifického povolovacího režimu a vztahu ke stávající regulaci.

Některé otázky však zůstávají nevyřešené, jako je například otázka vztahu kryptoaktiv k již existujícím sektorovým regulacím. MiCA také neřeší úplně jasně problematiku kryptoaktiv, které nezapadají do jeho definice, což může vést k nejednotnému postoji v rámci EU.

Navzdory těmto výzvám přináší nařízení MiCA do oblasti kryptoaktiv revoluční změny, které budou mít významný dopad na trh a jeho účastníky. Je zásadní, aby se subjekty pohybující se v tomto prostředí adaptovat na nové požadavky a předpisy, aby mohly úspěšně fungovat v nové regulované krajině kryptoaktiv.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *