Prorogace soudní pravomoci cizího soudu v čistě vnitrostátních smlouvách

Otázka týkající se možnosti dojednat si pravomoci cizího soudu ve smlouvě, která jinak neobsahuje žádný mezinárodní prvek, je jednou z těch, které trápí právní odborníky po celém světě. Nedávné rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (EU) ve věci C 566/22, Inkreal s.r.o. proti Dúha reality s.r.o., které se týkalo prorogace pravomocí v čistě vnitrostátním kontextu, poskytuje […]

Nařízení MiCA: Nová Era v Regulaci Kryptoaktiv

Kryptoaktiva a zejména nařízení MiCA se staly nedílnou součástí aktuální diskuse o finanční regulaci. V červnu 2023 spatřila světlo světa dlouho očekávaná finální verze tohoto nařízení, které přináší komplexní rámec pro vydávání, nabízení a obchodování s kryptoaktivy. MiCA přináší jednotná pravidla pro poskytování služeb souvisejících s kryptoaktivy, což představuje zásadní změnu v regulačním prostředí. Rozsáhlá […]

Odpovědnost nájemce za škodu v důsledku poruchy vodovodního uzávěru

Dnešním tématem našeho právního blogu je rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2023, sp. zn. 25 Cdo 1999/2022 v případě sporu mezi nájemkyní a nájemcem ohledně škody způsobené poruchou vodovodního uzávěru. Soudní řízení, vedoucí k tomuto rozsudku, poskytuje zajímavý pohled na odpovědnost nájemce za škody v pronajatém bytě. Případ: Žalobkyně (nájemkyně) a žalovaný (nájemce) […]

Banka musí nahradit spotřebitelům zneužívající ujednání v hypotečních úvěrech

Soudní dvůr Evropské unie nedávno vydal důležitý rozsudek ve věci C-520/21, který má významné důsledky pro spotřebitele uzavírající smlouvy o hypotečním úvěru. Rozhodnutí potvrzuje, že unijní právo umožňuje spotřebitelům, kteří mají smlouvu o hypotečním úvěru obsahující zneužívající ujednání, požadovat od banky náhradu, která přesahuje vrácení zaplacených měsíčních splátek. Případ, který vedl k tomuto rozsudku, se […]

Právo cestujících k náhradě škody, i když se nepřihlásili k přepravě

beijing international airport

Soudní dvůr nedávno vydal rozhodující rozsudek, který se týká práv cestujících v letecké dopravě a konkrétně jejich práv v případě odepření nástupu na palubu. Rozsudek poskytuje důležitý výklad nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení […]

Neuložení listin do sbírky listín jako důvod pro zrušení společnosti

Úvod: Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky (sp. zn. 27 Cdo 2536/2021) z 24. února 2022 přináší zajímavý pohled na pojmy „právní zájem“ a „transparentnost“ ve vztahu k právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku. Soud rozhodl o případu, kdy rejstříkový soud nařídil zrušení společnosti s likvidací, a to na základě opakovaného neplnění povinnosti předkládat potřebné listiny. […]

Rozsudek Soudního dvora C-57/22: Rozhodující krok v právu na placenou dovolenou pro propuštěné pracovníky

Soudní dvůr Evropské unie nedávno vydal rozhodnutí, které má potenciál významně ovlivnit práva pracovníků v Evropské unii, a to zejména těch, kteří byli nespravedlivě propuštěni ze svého zaměstnání a později znovu přijati na základě soudního rozhodnutí. Rozsudek C-57/22 přináší jasné stanovisko k otázce, zda tito pracovníci mají nárok na placenou dovolenou za období mezi svým […]

Získání víz a povolení k pobytu

Naše advokátní kanceláře mají dlouholeté zkušenosti v oblasti práva imigrace a nabízí komplexní služby, které vám pomohou získat víza a povolení k pobytu bez zbytečného stresu a nejistoty.

Fondy a investování 

Naše advokátská kancelář je tu, abychom vám pomohli získat lepší porozumění právním aspektům spojeným s fondy a investováním.